CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TAM HÒA - CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN XÃ TAM HÒA QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ-VĂN HÓA-XÃ HỘI NĂM 2023!

Chi tiết tin
Công tác Tuyên giáo ở xã Tam Hòa: Nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.
Người đăng: LÊ CÔNG TRUYỀN .Ngày đăng: 22/01/2015 .Lượt xem: 80 lượt.
Năm 2014 mặc dù còn nhiều khó khăn song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hòa đã tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và địa phương; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, nên tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển ổn định và có những chuyển biến tích cực. Kết quả đó đã phản ánh rõ nét hiệu quả của công tác tuyên giáo, góp phần
Theo Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, trong năm 2014, ban đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện; báo cáo sơ, tổng kết các kết luận, chỉ thị của Trung ương trên các lĩnh vực được phân công như tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết Trung ương; chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 9/6/2014 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 9 “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Kết luận 90-KL/TW ngày 4/3/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; Kế hoạch hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thông tin thời sự trong và ngoài nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã.
Trong năm, Ban tuyên giáo Đảng ủy xã đã chú trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền thông qua việc định hướng, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; bám sát các sự kiện, nhiệm vụ quan trọng của đất nước và của xã. Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Đảng uỷ chỉ đạo cho chính quyền và các ngành đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, đã tổ chức triển khai 02 đợt tại xã cho Đảng bộ, Hội PN và 15 đợt tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy; triển khai và chỉ đạo cho các chi bộ tổ chức đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã có 15/15 chi bộ và 274 cán bộ, đảng viên từ xã đến thôn tham gia, chỉ đạo cho chính quyền và các ngành đoàn thể tiếp tục triển khai sâu rộng các chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua triển khai học tập, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt, biểu hiện bằng những hành động thực tế trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đại đa số nhân dân đều tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Song song đó, thông qua các chương trình phát thanh hàng tuần của của Đài truyền thanh xã, đã thực hiện việc tuyên truyền theo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Đảng ủy, cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chuyên mục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt, nhất là những tấm gương điển hình “Làm theo Bác”, tạo sự lan tỏa và chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội.
- Giáo dục tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt 02 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vận động thanh niên hăng hái đăng ký tuổi 17 có 99/99 TN, đạt tỷ lệ 100%, khám tuyển NVQS có 194/195 TN, đạt tỷ lệ 99,5% , động viên TN trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đạt tỷ lệ 100%, tham mưu cho Đảng uỷ chỉ đạo Công An xã phối hợp với đồn Biên phòng Tam Thanh và BCH quân sự xã làm tốt công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ các ngày lễ lớn theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Tham mưu chỉ đạo cho BCH Quân sự tổ chức giáo dục kiến thức quốc phòng cho đối tượng 2, đối tượng 4 và các đối tượng khác có 68 đối tượng tham gia. Tổ chức tốt công tác huấn luyện Quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân mới đạt 100%.
Năm 2015, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, xã Tam Hòa sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và cũng là năm xã sẽ tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 – 2020.  Ban tuyên giáo Đảng ủy sẽ tập trung thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của xã; đồng thời bám sát tình hình thực tiễn, thường xuyên tuyên truyền, cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, thách thức, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển năm 2015 tạo đà phát triển kinh tế xã hội cho những năm tiếp theo.
Nguồn tin: CHÍ BA - Đài truyền thanh Tam Hòa
[Trở về]

Các tin mới hơn:
HĐND xã Tam Hòa khóa XI (2011- 2016) tổ chức kỳ họp thứ XI.
Mùa Xuân năm 1930, Đảng ra đời, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối, tổ chức và giai cấp lãnh đạo cách mạng
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế
Các tin cũ hơn:
Chi bộ Quân sự xã Tam Hòa tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2017
Đăng nhập
Tài khoản  
 


Lịch công tác
Giấy mời họp
Liên kết Web
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website như thế nào